Biochemie

Efektory

Jsou přirozené nebo umělé látky ovlivňující rychlost reakcí katalyzovaných enzymy. Přirozené efektory jsou normální složkou buněk a buňka je využívá k regulaci těchto pochodů. Aktivátory Zvyšují aktivitu enzymu v reakcích jím katalyzovaných. Jedná se tedy o pozitivní efektory. Mezi tyto…
Číst více

Kinetika enzymových reakcí

Reakce katalyzované enzymy probíhají různými rychlostmi. V závislosti na: Koncentraci enzymu Koncentraci substrátu Fyzikálních a chemických vlastnostech prostředí Přítomnosti efektorů (aktivátorů nebo inhibitorů) Fyzikální postata urychlování chemických reakcí spočívá ve snižování hladiny aktivační energie. Katalycká účinnost enzymu je velmi vysoká….
Číst více

Enzymy a jejich vlastnosti

Všechny životní projevy živočišných i rostlinných organizmů jsou spojeny s neuvěřitelným množstvím reakcí, aby toto reakce mohly probíhat a nebo dávaly vyšší výnosy je zapotřebí katalyzátorů. V živých organizmech jsou to enzymy. Enzymy jsou látky bílkovinné povahy na základě jejich chemického složení…
Číst více

Vitamín B5

Vitamín B5 [kyselina pantotenová] (autor: Pavla Růžková) Patři do komplexu vitaminů B.Je to amid tvořený kyselinou pantotevou připojenou k beta ­  alanínu. Kyselina pantotenová je funkční skupinou koenzymu A (CoA),který plni dü1ežitou funkci acyltransferázového kofaktoru pro mnoho enzymových reakci (přenáši skupiny…
Číst více

Vitamíny 

Esenciální faktory výživy Vitamíny jsou organické exogenní esenciální katalyzátory heterotrofních organismů Živočišné organismy přijímají vitamíny často v podobě provitamínů. Například karoten obsažený v mrkvi je provitamínem vitamínu A. Mnohé vitamíny jsou v podobě koenzymů součástí dvousložkových enzymů. Některé se účastní…
Číst více