Biochemie

Hemoglobin Barviva, která se vyskytují v lidském těle, jsou po chemické stránce velice různorodá. Nejdůležitějšími z nich jsou pyrolová barviva. Jedním z nejdůležitějších pyrrolových barviv je porfyrin, který vznikají náhradou vodíku v pyrrolových jádrech. Dále mohou také vznikat uroporfyriny, koproporfyriny aj.. Tyto sloučeniny se…
Číst více

Alkaloidy

Jedná se o nejpočetnější skupinu sekundárních metabolitů rostlin. V této skupině je zařazeno více než 7000 chemických sloučenin. Název alkaloidy je odvozen do jejich slabě alkalické reakce.Díky své slabě alkalické povaze se vyskytují v rostlinách v solích a anorganickými kyselinami….
Číst více