Odbourávání hemu, vznik žlučových barviv.

Odbouráním opotřebeného hemoglobinu se denně stolicí vyloučí přibližně 0,5 g žlučových barviv. Toto odbourání probíhá v buňkách retikuloendoteliárního systému a v konečné fázi v játrech.

První fáze odbourání hemu nastává v době, kdy je hem ještě spojen s globinem. Oxydativním štěpením methinové skupiny umístěné mezi pyrrolovým kruhem I a II, vznikne komplex ferrobiliverdinglobin, který se pro svou zelenou barvu nazývá též verdohemoglobin:

hemogl9

hemoglobin verdohemoglobin

 

Dalším stupněm je odstranění železa ze sloučeniny. Sloučenina je pak ještě spojena s globinem. Avšak váží ji jen slabé absorpční síly k bílkovině – methionová skupina, umístěná pyrrolovým kruhem III a IV v biliverdinu, se redukuje v CH2 a vznikne komplex bilirubin – globin. Ten se rozštěpí v játrech na bilirubin a na globin. Bilirubin se vyměšuje žlučí ve formě glukuronidů. Globin se dá odbourá na aminokyseliny.

hemogl10

Bilirubin

 

 

Barvivo bilirubin podléhá dalším proměnám vlivem bakterií. Redukcí vinylové skupiny na ethanovou i redukcí methinové skupiny vzniká bezbarvá sloučenina urobilinogen.

hemogl11

urobilinogen

 

Další redukcí, prováděnou bakteriemi vzniká sterkobilinogen. Tato sloučenina se účinkem světla a vzduchu mění na sterkobilin.

hemogl12

urobilin sterkobilinogen

 

Obdobně dehydrogenací vzniká urobilin za den se vyloučí stolicí 0,25 – 0,5 g produktů odbourání žlučových barviv.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *