Analytická chemie

Stanovení amoniaku

Amoniak reaguje v alkalickém prostředí s fenolem podobné látce (kyselina salicylová) za přítomnosti chlornanu sodného za vzniku intenzivně modrého indofenolového barviva. Reakce je katalyzována nitroprusidem sodným. Činidla Alkalický roztok kyselina salicylové – kyselina salicylová 3g se rozpouští ve 100 ml…
Číst více