Obecná chemie

Chemické reakce

Chemické reakce jsou děje, při kterých se neměnící atomová jádra, ale přeměňují se původní základní strukturní částice látek (molekuly, ionty, atd.) a současně vznikají látky nové. Látky, které při reakci zanikají nazýváme reaktanty nebo výchozí látky.. Látky, které při chemické…
Číst více

Stavba atomu

Stavba atomu Atomy, jsou nejmenší stavební jednotky hmoty. Toto označení vzniklo v Řecku („atomos“ – dále nedělitelný). Teprve na počátku 19. století vzniká představa o složení látek z atomů. Tento předpoklad formuloval j.Dalton. Na něho navázal Thomson se svým atomovým modelem, kdy…
Číst více