Oxidoreduktasy

Většinou neuskutečňují přímou oxidaci kyslíkem protože by se uvolnilo velké množství energie, které by denaturovalo bílkovinnou část enzymu a ten by se stal nefunkčním, protože přenos kyslíku uskutečňuje pomocí řady reakcí. Tento proces je prováděn pomocí specializovaných přenašečů elektronů ze substrátu až na kyslík. Tento systém se nazývá systém terminálních oxidací [systém tkáňového dýchání].

Dráha po které putují elektrony se nazývá základní oxidační dráha a je umístěná na vnitřní membráně mitochondií. při oxidaci se tvoří teplo a část energie se ukládá ve formě zásobního ATP. Tato sloučenina je zdrojem energie pro práci nebo syntézu jiných látek. Spojený systém oxidace a fosforilace (přenos a zabudování fosfátu do sloučeniny) se nazývá aerobní fosforilace.

ADP + P à ATP

Základní oxidační dráha

G – 6 – PD  Glukoso – 6 – Fosfátdehydrogenasa

Význam v pentosovém zkratu. Nachází se v erytrocytech, leukocytech a tukové tkáni. při nedostatku v erytrocytech dochází k hereditální nesferocytární hemolitické anemii. Tato anemie se však nemusí projevit. K projevu dojde teprve po podání něktzerých léků (antipyrin, sulfonamidy).

Normální hodnoty: 7,20 – 14,40 nkat / 109 ERY

Nižší hodnoty se vyskytují při favismu, což jer dědičná enzymopatie erytrocytů.

GMD – Glutamát dehydrogenasa

[ L – glutamát: NAD+ oxidoreduktasa deaminující]

Indikátor závažnosti poškození jaterní buňky. Spojuje metabolizmus glicidů a aminokyselin.

Vyšší hladinu způsobují onemocnění jater jako: obstrukční ikterus, hepetitida, akutní otrava, karcinom jater, tromboza jaterní žíly a mnohá další onemocnění.

Normální hodnoty: muži: do 0,24 mkat/l; ženy: do 0,18 mkat/l; děti do 1 měsíce: 0,39 mkat/l; děti 1 – 16 let 0,19 mkat/l

Poločas inaktivace ze séra: 17 – 19 hodin.

LD  Laktátdehydrogenasa

[L – laktát: NAD+ oxidoreduktasa]

 Ld je nejvíce obsažena v kosterním svalstvu v játrech, lymfatických uzlinách, srdci, prakticky ve všech orgánech. Hladina se zvyšuje u infarktu myokardu, poškození jater, plic, při poškození mozku. velmi vysoké hodnoty jsou při stanovení LD z hemolytického séra. Je to způsobeno tím, že erytrocyty obsahují 360x více LD něž plazma. Díky tomu, že hodnoty LD se zvyšují při mnoha onemocněních a poškození orgánů stanovují se izoenzymy, které jsou charakteristické pro různé orgány. LD má pět izoenzymů onačených LD1 – LD5. TYto izoenzymy mají dvě bílovinné podjednotky H – v převaze u orgánů, které pracůjí anaerobně a M – u orgánů, které pracují anaerobně.

izoenzym LD1 LD2 LD3 LD4 LD5
podjednotky H4 H3M H2M2 HM3 M4

 

Normální hodnoty: dospělí 2,55 mkat/l; děti: 7,68 mkat/l

Poločas inaktivace ze séra: LD1: 113 ± 60 hodin; LD5: 10 ± 2 hod.

MD   Malátdehydrogenasa

[L-malát: NAD+ oxidoreduktása]

MD je významný enzym citátového cyklu. Vyskytuje se ve všech tkáních a orgánech. Nejvíce však v srdečním svalu, játrech a erytrocytech. Hladina MD se zvyšuje při řadě onemocnění využívá pro screening.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *