Organická chemie

Přehled důležitých plastů

Plasty vyráběné polymerací Polyethylen se vyrábí tlakovou polymerací ethylenu. Kvalitnější je nízkotlaký polyethylen, vyráběný za použití Zieglerových katalyzátorů. Spolu s polvinylchloridem a polystyrenem patří mezi nejrozšířenější plasty. používá se k výrobě lahví (PET), potrubí dalším výrobek jsou obalové folie známé…
Číst více

Chinolin

je kapalná ve vodě málo rozpustná látka. Poprvé byla izolována z černouhelného dehtu. Chinolin je slabší zásadou než pyridin. Elektrofilní substituce probíhá přednostně v pozicích 5 a 8. Chinolínový kruh je součásí některých významných látek. Jednou z nejdůležitějších látek byl…
Číst více

Pyridin

je zásaditá, kapalná, ve vodě rozpustná látka. Vyznačuje se charakteristickým zápachem. Mezi nejvýznamnější zdroje patří černouhelný dehet. S kyselinami pyridin reaguje za vzniku příslušných pyridinových solí. Reakcí pyridinu s kyselinou chloristou vzniká málo rozpustný chloristan pyridinu. Této reakce se používá…
Číst více

Thiazol

patří mezi pětičlenné heterocykly se dvěma různými atomy. Součástí jeho molekuli je atom síry a dusíku. Thiazol je slabě zásaditá kapalina, která má podobný zápach jako pyridin. Při elektrofilní substituci dochází nejprve v poloze 5. mezi nejdůležitější deriváty thiazolu patří…
Číst více