Vitamíny

Vitamín B5

Vitamín B5 [kyselina pantotenová] (autor: Pavla Růžková) Patři do komplexu vitaminů B.Je to amid tvořený kyselinou pantotevou připojenou k beta ­  alanínu. Kyselina pantotenová je funkční skupinou koenzymu A (CoA),který plni dü1ežitou funkci acyltransferázového kofaktoru pro mnoho enzymových reakci (přenáši skupiny…
Číst více

Vitamíny 

Esenciální faktory výživy Vitamíny jsou organické exogenní esenciální katalyzátory heterotrofních organismů Živočišné organismy přijímají vitamíny často v podobě provitamínů. Například karoten obsažený v mrkvi je provitamínem vitamínu A. Mnohé vitamíny jsou v podobě koenzymů součástí dvousložkových enzymů. Některé se účastní…
Číst více