Anorganická chemie

Voda

Výskyt a význam vody Voda je nejdůležitější a nejrozšířenější látkou na zemi pokrývá více než 2/3 povrchu. Je obsažena ve formě vodní páry obsažen v atmosféře. Tvoří součásti všech živých organizmů člověka nevyjímaje. V živých organizmech je potřebná pro chemické…
Číst více

Becketova řada kovů

Významnou vlastností kovů je jejich elektropozitivita. Předáním valenčních elektronů vznikají kationty Jednotlivé kovy mají rozdílnou schopnost tvořit kationty. Mírou této schopnosti je rozpouštěcí napětí. Podle hodnoty rozpouštěcího napětí(udáno ve voltech) řadíme kovy do elektrochemické řady kovů. V řadě je zařazen…
Číst více