Vitamín A 

 

Účinnou formou vitaminu A jsou retinol a retinal

Molekula retinolu obsahuje ve své molekule b-jonový kruh a pět konjugovaných dvojných vazeb, z nichž čtyři jsou v postranním řetězci (čtyři isoprenové jednotky) a ty mohou vytvářet příslušné cis,trans-isomery (celkem 16). Z nich jsou jen dva biologicky účinné a to all-trans a 13-cis,trans-isomer. Strukturně je vitamin A blízký karotenoidům a může z nich vznikat v organismu za pomocí enzymu b-karoten-15,15´-dioxygenasy se štěpí b-karoten na 2 molekuly retinalu; karoten je provitaminem vitaminu A. All-trans-retinol

Retinol [CAS=68-26-8] vytváří žluté jehlicovité krystaly mastného vzhledu. Nerozpustný ve vodě a glycerolu, rozpustný v abs. ethanolu, methanolu, chloroformu, etherech a v tucích. Volný retinol (alkohol) snáší zvýšenou teplotu, snadno se inaktivuje kyslíkem, oxidačními činidly a UV- zářením. Oxidace retinolu je urychlována přítomností těžkých kovů, zejména železa a mědi, dále pak peroxidy, které vznikají oxidací nenasycených mastných kyselin. Působením bílého světla na roztoky all-trans-retinolu nebo retinol palmitátu v hexanu dochází k jejich isomeraci na cis-isomery.

Pro aplikační formu (stabilizace retinolu) se chrání vitamin A ve formě mikrokapslí  – tzv. obdukce ko­loid­ním vodným roztokem želatiny a glukosy (mikrogranule). Absorpční UV spektrum all-trans acetátu retinolu je zobrazeno

Spektrální charakteristiky vitaminu A jsou sestaveny do tabulky. Extinkční koeficienty závisí na použitém organickém rozpouštědle.

 

 

 

 

Tabulka. Absorpční maxima a hodnoty   vitaminu A a jeho derivátů

Forma vitaminu A Rozpouštědlo lmax (nm)
all-trans retinol ethanol 324-325 1832-1835
  2-propanol 325,5 1821-1835
  cyklohexan 326-327 1735
all-trans retinol acetát ethanol 325-326 1560
  2-propanol 324-326 1530-1560
  cyklohexan 327-328 1520
all-trans retinol palmitát ethanol 328 940
  2-propanol 326 957

 

Mezinárodní jednotka (international unit, m.j.) vitaminu A je definována jako 0,344 mg krystalického all-trans-retinol acetátu a odpovídá právě 1 m.j. vitaminu A. Pro přepočet na m.j. platí

 

1 m.j. vitaminu A odpovídá 0,300 mg all-trans retinolu
0,344 mg all-trans-retinol acetátu
0,550 mg all-trans-retinol palmitátu

 

Vitamín A se podílí na prevenci proti vzniku rakovin [1] a je důležitý pro zdravý vzhled pokožky, tkání a slizničních epitelů. Je velmi důležitý pro činnost pohlavních žláz. Dále je nezbytný pro buněčné dělení, růst a udržování sliznic dýchacího, zažívacího a močového traktu.

Největší vliv má vitamín A na náš zrak. Však se také říká malým dětem – „papej mrkvičku, budeš mít zdravá očíčka. Je to tím, že vitamín A napomáhá tvorbě zrakových pigmentù v oční sítnici. Nedostatek vitaminu A zhoršuje vidění ve tmì a za šera (jedná se o tzv. noční slepotu). Při citelném nedostatku tohoto vitaminu mùže dojít až k oslepnutí. Naopak jeho podáváním můžeme zlepšit šeroslepost, xeroftalmii ( chorobné vysychání oční spojivky a rohovky), obecně špatný zrak a napomoci odstranění zarudlých a napuchlých očních víček

Díky svým mimořádným antioxydačním účinkům, vyvolaným rostlinným provitaminem (karotenem), zabraňuje vitamin A vzniku rakovinových nádorů [1]. Zjistilo se, že kuřáci, kteří jedí hodně zeleniny (zejména mrkev), bývají méně postiženi rakovinou plic než kuřáci, kteří této zeleniny konzumují méně. Na druhou stranu pokud kouříte opravdu hodně, tak Vás ani kilo mrkve denně nezachrání. Vitamín A pomáhá v prevenci proti některým nádorovým nemocím a spolu s vitaminem E je nepostradatelný jako prevence proti rakovině plic [1].

Nedostatek vitamínu a se projevuje šeroslepostí, trvalý nedostatek pak vede ke zhoršování, která může nakonec skončit úplnou ztrátou zraku. Kromě zmatnění rohovky se nedostatek vitamínu A projevuje také svěděním v očích a nebo zarudnutím víček.

Dále se nedostatek vitamínu A se projevuje na pokožce a nehtech – vyvolává vyrážky a puchýřky a olupujícími se nehty. Dalšími projevy jsou suché sliznice, boláky v ústech, dýchací potíže a urogenitální potíže.

K příznakům hypervitaminózy vitamínem A patří: únava, nervozita, bolesti kostí, odvápnění kostí, bolesti hlavy a závratì. Dalšími projevy přebytku mùže být například praskání a krvácení rtů, podrážděnost. Hypervitaminóza se projeví jen pokud přijímáme velké množství vitamínu A v konečné formě tzn. ve formě retinolu. Protože vitamín A je rozpustný v tucích jeho přebytky ukládají živočišné organizmy do tukové tkáně. Z tohoto pohledu se největší zásobárnou Vitamínu A stávají játra.

Na rozdíl od živočišné formy – retinolu – můžeme sníst b – karotenu kolik budeme chtít. Naše tělo si jej totiž z potravy vezme právě tolik, kolik potřebuje. Jedinou výjimku tvoří silní kuřáci, kteří to s beta-karotenem nesmí přehánět, mohl by mít totiž přesně opačné účinky a podpořit rakovinu plic. Silní kuřáci mají nízkou hladinu vitamínu C a velké dávky antioxydantů se změní na prooxydanty.

 

 

Pozn.:

[1] UV ZÁŘENÍ A VITAMIN A… Ann Arbor 31. 3. 1999 – Přestože je obecně známo, že UV-záření způsobuje mnohá poškození kůže, není dosud zcela jasné proč. Jednu z možností nabízejí vědci z University of Michigan v článku, uveřejněném v časopise Nature Medicine. Podle jejich zjištění blokuje UV-záření schopnost využívat kyselinu retinovou, která v kožních buňkách vzniká z vitaminu A nebo retinolu. Konkrétně se jedná o snížení počtu buněčných receptorů, které za normálního stavu po aktivaci kyselinou retinovou zabezpečují přenos genetických informací, pomocí kterých DNA řídí tvorbu proteinů, nutných pro život kožní buňky. Pokusy bylo zjištěno, že ještě osm hodin po expozici UV záření byla hladina receptorové messenger-RNA o více než 70% nižší a zůstala pod normálem ještě po 24 hodinách. Pokud lékaři aplikovali kyselinu retinovou před ozářením, množství receptorové RNA i novotvořených proteinů sice bylo přechodně sníženo, ale do šestnácti hodin byl obnoven normální stav. Podání kyseliny až po expozici nemělo žádný ochranný vliv. Pokus prokázal, že vyřazení receptorů pro kyselinu retinovou znemožňuje normální průběh procesů, napravujících poškození kožních buněk UV zářením. Je umožněna degradace a rozklad kolagenu metaloproteinázami, vytvářenými proteinovým komplexem AP1, který UV záření aktivuje. To může v konečném důsledku vést až ke vzniku karcinomu kůže. Závěrem sdělení, že držitelem patentu na využití kyseliny retinové k prevenci působení UV záření na kůži je University of Michigan.

 

Pro vytvoření tohoto článku byly použity informace ze: http://sweb.cz/HPLC1/Vitamin/ch_vitaminA.htm

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *