Organická chemie

Nitrily

Nitrily jsou organické sloučeniny, které ve svých molekulách obsahují skupinu – C º N.   Příprava nitrilů karboxylových kyselin   Alifatické nitrily se často získávají reakcí kyanidů alkalických kovů s alkylhalogenidy. Tyto reakce patří do skupiny nukleofilních substitucí. Obecný mechanizmus…
Číst více