Stanovení dusitanů

Dusitany jsou přeměněny na kyselinu dusitou, která reaguje v kyselém prostředí s kyselinou sulfanilovou za vzniku diazoniové soli, která následně kopuluje s fenolem za vzniku složitého azobarviva. které se fotometricky stanovuje. Po zastavení reakce z aklalizováním.

 Činidla

0,6% kyselina sulfanilová – 0,6g se rozpustí v 75 ml horké vody a přidá se 25 ml koncentrované kyseliny octové.

0,6% fenol – 0,6g se rozpustí v 75 ml horké vody a přidá se 25 ml kyseliny octové

NaOH – rozpustí se 12g  NaOH a 4g vinanu sodno-draselného ve 100 ml

 Postup

K 0,5 ml vzorku (standardu) přidáme 0,2 ml kyseliny sulfanilové a čekáme 5 minut. Poté ke směsi přidáme 0,5 ml roztoku fenolu a čekáme 45 minut. Poté napipetujeme do reakčního roztoku 1 ml roztoku NaOH. Výsledné pH roztoku musí být silně alkalické pH=12. Poté měříme při vlnové délce 400 – 410 nm. Nejlépe zjistit z absorbanční křivky.

 Citlivost

0,001 – 0,06 p.p.m

lze ji zvýšit extrakcí do n- butanolu

 Limyty pro stanovení

vody: 0,1 mg/l

 Poznámky

Místo kyseliny octové lze k roztokům přidávat i HCl.

Stanovení růší: Fe, Sb, Bi, Ce, Au, Ag, Pb, Cu tím že katalyzují rozklad diazoniové soli. při analýze vod ruší zakal či zbarvení roztoku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *