Stanovení amoniaku

Amoniak reaguje v alkalickém prostředí s fenolem podobné látce (kyselina salicylová) za přítomnosti chlornanu sodného za vzniku intenzivně modrého indofenolového barviva. Reakce je katalyzována nitroprusidem sodným.

Činidla

Alkalický roztok kyselina salicylové – kyselina salicylová 3g se rozpouští ve 100 ml 10% NaOH

NaClO – roztok chlornanu sodného v 10% NaOH

0,01% nitroprosud sodný

Postup

K 1 ml vzorku se přidá 1 ml kyseliny salicylové a 1 ml chlornanu sodného déle do směsi přidáme 0,01 ml roztoku nitroprusidu sodného. čeká se 25 minut. poté se měří při vlnové délce 620 nm.

Citlivost

0,004 p.p.m

Limity pro stanovení

vody: do 0,5 mg/l; žádaná hodnota nepřítomnost

Poznámky

Ruší hlavně ionty Mg. Množství činidel lze libovolně měnit jen musí být zachován poměr při dávkování. pro lepší přesnost stanovení se doporučuje zhotovit vlastní absorbanční a kalibrační křivku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *