Důkazy látek

Analytické důkazy kationů

Princip: K analytickým důkazům kationtů využíváme vznik málo rozpustných sloučenin, které tyto kationty stvoří s některými anionty.


 

Důkaz Fe2+

Při reakci železnaté soli s hydroxidem vzniká sraženina bílého Fe(OH)2, který se na vzduch oxiduje na Fe(OH)3
Při reakci sulfidu amonného se železnatou solí vzniká černý FeS.
Při reakci s hexakyanoželezitanem draselným vzniká modrá sraženina, nazývaná Turndullova modř.

Rovnice:
Fe2+ + 2 OH à Fe(OH)2 
4 Fe(OH)2 + O2 + 2 H2O à 4 Fe(OH)3 
Fe2+ + S2- à FeS
FeSO4 + K[Fe(CN)6] à Tufndullova modř

Důkaz Fe3+ 

Při reakci železité soli s hydroxidem vzniká hnědá sraženina Fe(OH)3.
V neutrálním prostředí se sulfidem sráží černý Fe2S3.
Thiokyanatan amonný tvoří s železitými roztoky červený roztok.
S hexakyanatanem draselným tvoří modrou sraženinu, která se nazývá berlínské modř.

Rovnice:
Fe3+ + 3 OH à Fe(OH)3
Fe3+ + 3 S2- à Fe2S3
Fe3+ + SCN à [Fe(SCN)]2+
Fe2(SO4)3 + 2 K[Fe(CN)6] berlínská modr

Důkaz Co2+ 

Ionty kobaltnaté jsou v hydratované formě růžové v bezvodé jsou modré.
Při reakci kobaltnaté solí s hydroxidem vzniká modrá sraženina po přilití dalšího hydroxidu vzniká růžoví
Co(OH)2, který se na vzduchu rychle oxiduje na hnědý Co(OH)3.

Reakce:
Co2+ + 2 OH à Co(OH)2
4 Co(OH)2 + O2 + 2 H2O à 4 Co(OH)3

Důkaz Ni2+ 

Ionty nikelnaté jsou v hydratované formě zelená, v amoniakálních roztocích jsou modré.
Při reakci s hydroxidy vniká zelená sraženina Ni(OH)2.
Diacetyldioxim ve slabě kyselém prostředí tvoří s nikelnatými ionty červenou sraženinu.

Reakce:
Ni2+ + 2 OH à Ni(OH)2

Důkaz Cr3+

Při reakci s hydroxidem vzniká šedozelená sraženina Cr(OH)3, která se v nadbytku hydroxidu rozpouští.
Peroxid vodíku oxiduje chromité soli v zásaditém prostření po zahřátí na chroman; zelené zbarvení na žluté.

Reakce:
Cr3+ + 3 OH à Cr(OH)3
Cr(OH)3 + 3 OH à [Cr(OH)6]3-
3 H2O2 + 2 Cr3+ + 10 OH à 2 CrO42 + 8 H2O

Důkaz Mn2+

Bezvodé jsou bílé hydratované růžové
Při reakci s hydroxidem vzniká bílí Mn(OH)2, který na vzduchu rychle oxiduje na MnO2.

Reakce:
Mn2+ + 2 OH à Mn(OH)2
2 Mn(OH)2 + O2 à 2 MnO2 + 2 H2O

Důkaz Ag+

Při reakci stříbrných solí s chloridovými ionty vzniká bílá sraženina AgCl.
Při reakci stříbrných solí s chromanovými aniony vzniká červenohnědá sražěnina Ag2CrO4.

Reakce:
Ag+ + Cl à AgCl
Ag+ + CrO42- à Ag2CrO4

Důkaz Cu2+

Při reakci měďnatých solí s hydroxidem vzniká modrá sraženina Cu(OH)2.
Při reakci měďnatých solí s amoniakem vniká nejprve světle modrá sraženina Cu(OH)2, která se v nadbytku amoniaku rozpouští a vzniká tmavě modrý komplex [Cu(NH3)4]2+.

Reakce:
Cu2+ + 2 OH à Cu(OH)2
Cu2+ + 4 NH3 à [Cu(NH3)4]2+

Důkaz Zn2+ 

Při reakci zinečnatých solí s hydroxidem vzniká bílá sraženina Zn(OH)2.
Hexakyanoželezitan vytváří se zinečnatými solemi bílou sraženinu hexakyanoželezitanu zinečnatého Zn2[Fe(CN)6]

Reakce:
Zn2+ + 2 OH à Zn(OH)2
Zn2+ + [Fe(CN)6]4- à Zn2[Fe(CN)6

Důkaz Cd2+

Při reakci hydroxidu s kademnatou solí se sráží bílí Cd(OH)2
Při reakci sulfanu s kademnatou solí vzniká žlutý CdS.

Reakce:
Cd2+ + 2 OH à Cd(OH)2
Cd2+ + H2S à CdS + H+

Důkaz Hg2+

Při reakci hydroxidu s rtuťnatou solí vzniká žlutá sraženina HgO.

Reakce:
Hg2+ + 2 OH à HgO + H2O

Analytické důkazy aniontů

Princip: K analytickým důkazům aniontů využíváme vznik málo rozpustných sloučenin, které tyto anionty stvoří s některými kationty.

Důkaz NO2– 

Při reakci se stříbrným kationtem vzniká bílá sraženina AgNO2.
Při reakci dusitanového aniontu s jodidem draselným v kyselém prostředí dochází k redukci jodidu na jod a žlutohnědé zbarvení.

Reakce:
Ag+ + NO2 à AgNO2
2 NO2 + 2 I + 4 H+ à NO + I2 + 2 H2O

Důkaz NO3

Reakce:

Důkaz SiO32-

Při reakci se stříbrným kationtem vzniká žlutá sraženina Ag2SiO3.

Reakce:
2 Ag+ + SiO32- à Ag2SiO3

Důkaz CO32-

Při reakci barnatého kationtu s uhličitanovým aniontem vzniká bílá sraženina BaCO3
Při rozkladu kyselinami vzniká CO2

Reakce:
Ba2+ + CO32- à BaCO3
CO32- + 2 H+ à CO2 + H2O

Důkaz SO32-

Při reakci barnatého kationtu se siřičitanovým anionten vzniká bílá sraženina BaSO3. Sraženina je rozpustná ve zředěné kyselině dusičné.

Reakce:
Ba2+ + SO32- à BaSO3

Důkaz SO42-

Při reakci barnatého kationtu se síranovým anionten vzniká bílá sraženina BaSO4. Sraženina je nerozpustná ve zředěné kyselině dusičné.

Reakce:
Ba2+ + SO42- à BaSO4

Důkaz S2O32-

Při rozkladu thiosíranu sodného kyselinou vzniká síra, která kalí roztok a SO2

Reakce:
Na2S2O3 + 2H+ à 2 Na+ + S + SO2+ H2O

Důkaz Cl– 

Při reakci s AgNO3 vzniká bílá sraženina AgCl, která na světle šedne vyloučeným stříbrem.

Reakce:
Ag+ + Cl à AgCl

Důkaz Br

Při reakci s AgNO3 vzniká zelenobílá sraženina AgBr, která na světle šedne vyloučeným stříbrem.

Reakce:
Ag+ + Br à AgBr

Důkaz I

Při reakci s AgNO3 vzniká žlutobílá sraženina AgI, která na světle šedne vyloučeným stříbrem.

Reakce:
Ag+ + I à AgI

Pozn.: sraženiny jsou označeny barvami, kterým jsou nejvíce podobné

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *