Stanovení celkové tvrdosti

Vápenaté a hořečnaté iionty reagují s eryochromovou černí T v alkalickém prostředí za vzniku komplexu vhodného k fotometrickému stanovení.

Činidla

eryochromavá čerň T – alkoholový roztok 1g do 50 ml

amonný pufr – smísí se hydroxid amonný 0,1 mol/l s chloridem amonným 0,1 mol/l v poměru 1:1

Postup

Připravíme si zásobní pracovní roztok a to tak že smísíme roztok eryochromové čerňi T a amonným pufrem v poměru 1:1. Při vlastním stanovení se smísí 1,5 ml činidla a 20 ml vzorku (standardu) a měří se při vlnové délce 520 -540nm.

Limity pro stanovení

vody:

se dělí dle obsahu vápníku a hořčíku na tyto kategorie:(viz. následující tabulka)

 

Označení mmol/l označení mmol/l
velmi měkká 0 – 0,8 dosti tvrdá 2,2 – 3,2
měkká 0,8 – 1,5 tvrdá 3,2 – 5,4
středně tvrdá 1,5 – 2,2 velmi tvrdá > 5,4

Poznámky

Ruší ionty trojmocného železa, ty lze maskovat přídavkem KCN. Měří se s použitím reagenčního blanku. Vzniklé zabarvení komplexu není patrno protože je překryto modrým zbarvením samotného činidla. Množství činidel lze libovolně měnit jen musí být zachován poměr při dávkování. pro lepší přesnost stanovení se doporučuje zhotovit vlastní absorbanční a kalibrační křivku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *