Stanovení vápníku

Murexid (amonná sůl kyseliny purpurové) poskytuje v alkalickém prostředí červeně zbarvený chelát vhodný k fotometrickému stanovení.

Činidla

murexid – alkoholový roztok 1g do 50 ml

hydroxid sodný – 0,05 mol/l

Postup

V 25 ml vzorku se přidá 1 ml hydroxidu sodného a 0,5 ml murexidu nechá se stát 1 min a poté se měří absorbance při vlnové délce 505 nm

Citlivost

0,01 p.p.m

Limyty pro stanovení

vody: 0,9 – 5,0 mmol/l; to je maximálně 0,5 mg/l

 

Poznámky

pH vzniklé reagenční směsi by nemělo být větší než 11,5, protože na úkor zvyšování pH klesá stabilita produktu, ale zvyšuje se rozdíl mezi absorbancí samotného činidla a činidla se vzorkem. Přídavek propylenglykolu – je důležitý, protože zvyšuje stabilitu produktu na 30 minut. Ruší ionty Al, As, B, Cr, Ti ty lze maskovat přídavkem KCN. Měří se s použitím reagenčního blanku. Vzniklé zabarvení komplexu není patrno protože je překryto modrofialovím zbarvením samotného činidla. Množství činidel lze libovolně měnit jen musí být zachován poměr při dávkování. pro lepší přesnost stanovení se doporučuje zhotovit vlastní absorbanční a kalibrační

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *