Stanovení bromidů

Fuchsin reaguje s bromem v kyselém prostředí za vzniku červeně až červenofialově zbarveného komplexu tetra – až hexabrom derivátu, který se fotometricky stanovuje.

Činidla

fuchsin – 0,01% roztok bazického fuchsinu se doplní 10% H2SO4 do světle žlutého zbarvení, přidá se 0,01g molybdenanu na 50 ml.

NaClO – roztok chlornanu sodného 10%

Postup

K 1 ml se přidá 0,5 ml fuchsinu a 0,2 ml chlornanu sodného. Čeká se 15 minut a poté se měří absorbance při 570 nm.

Citlivost

0,1 p.p.m.

Limyty pro stanovení

vody: do 0,5 mg/l; žádaná hodnota nepřítomnost

Poznámky

Br- se převedou účinkem Cl2 na Br2, který reaguje s fuchsinem. Molybdenan přítomný ve roztoku slouží jako katalyzátor. Ruší velký nadbytek chloridů. Množství činidel lze libovolně měnit jen musí být zachován poměr při dávkování. pro lepší přesnost stanovení se doporučuje zhotovit vlastní absorbanční a kalibrační křivku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *