Archiv autora: administrator

Hydrolasy

Lipasa poločas inaktivace: 3 – 6 hod Katalyzuje v tenkém střevě štěpení triacylglicerolu na monoacylglkyceroly a mastné kyseliny. Lipasu řadíme mezi sekreční enzym. Jeho hladina stoupá při onemocněních pankreatu [slinivky] Normální hodnoty:  16,4 mkat/l CHS   Cholinesterasa poločas inaktivace:  cca 10…
Číst více

Transferasy

Většinou se podílejí na přenosu různých funkčních skupin. Nejvýznamnější jsou transaminasy. Transaminásy Jejich koenzymem je pyridoxin. Aminokyseliny přenášejí amino skupinu na kyselinu a – ketoglutarovou, ze které vzniká kyselina glutamová ta je přímo deaminována glutamátdehydrogenásou. Jen málo aminokyselin neaminuje […
Číst více

Efektory

Jsou přirozené nebo umělé látky ovlivňující rychlost reakcí katalyzovaných enzymy. Přirozené efektory jsou normální složkou buněk a buňka je využívá k regulaci těchto pochodů. Aktivátory Zvyšují aktivitu enzymu v reakcích jím katalyzovaných. Jedná se tedy o pozitivní efektory. Mezi tyto…
Číst více

Kinetika enzymových reakcí

Reakce katalyzované enzymy probíhají různými rychlostmi. V závislosti na: Koncentraci enzymu Koncentraci substrátu Fyzikálních a chemických vlastnostech prostředí Přítomnosti efektorů (aktivátorů nebo inhibitorů) Fyzikální postata urychlování chemických reakcí spočívá ve snižování hladiny aktivační energie. Katalycká účinnost enzymu je velmi vysoká….
Číst více

Enzymy a jejich vlastnosti

Všechny životní projevy živočišných i rostlinných organizmů jsou spojeny s neuvěřitelným množstvím reakcí, aby toto reakce mohly probíhat a nebo dávaly vyšší výnosy je zapotřebí katalyzátorů. V živých organizmech jsou to enzymy. Enzymy jsou látky bílkovinné povahy na základě jejich chemického složení…
Číst více