Koenzymy oxidoreduktas

Koenzymy jsou k bílkovinné části enzymů vázány mnohem slaběji a proto se mohou oddisociovat. Mnohé koenzymy jsou deriváty vitamínu zde mají největší význam vitamíny rozpustné ve vodě.

Koenzymy oxidoreduktas se účastní oxidačně redukčních pochodů, při kterých se podílejí na přenosu vodíku (protonu) nebo elektronů.

Purinové koenzymy

jedná se o NAD+ a NADP+

NAD+ : nikotinamidadenindinukleotid

NADP+ : nikotinaminoadenindinukleotidfosfát

Tyto koenzymy jsou vázány labilně a dehydrogenasy si je mohou volně vyměňovat. Redukované formy NADH a NADPH absorbují záření o vlnových délkách 340 nm, zatímco oxidované formy absorbují záření při vlnových délkách 260 nm. Toho se využívá při jejich stanovení. Oxidace a redukce probíhá na pyridinovém jádře. vzájemný vztah NAD+, NADP+, NADH a NADPH má velký význam pro regulaci buněčného methabolizmu.

 

redukovaný substrát + NAD+oxidovaný substrát + NADH + H+

redukovaný substrát + NADP+oxidovaný substrát + NADPH + H+

Flavoproteidy

FMN: flavinmononukleotid

FAD: flavinadenindinukleotid

 

U těchto sloučenin dochází ke vazbě vodíku na dusík v riboflavinu. Oxidované formy FMN a FAD jsou žluté, redukované formy FMNH2 a FADH2 jsou téměř bezbarvé.

Koenzym Q

Je látka chinoidní povahy redukce probíhá na chinonovém jádře.

Cytochromový systém

Jde o systém enzymů (a3; a; c; c1; b), které mají v molekule hemové struktury železo (tím se podobají hemoglobinu). Oxidačně redukční pochody pak probíhají takto:

Fe3+ + eFe2+ – e

cytochromy a a a3 bývají označovány jako cytochromoxidasa kromě železa obsahují ještě měď. Cytochrom oxidasa je schopná oxidovat kyslík na vodu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *