Transferasy

Většinou se podílejí na přenosu různých funkčních skupin. Nejvýznamnější jsou transaminasy.

Transaminásy

Jejich koenzymem je pyridoxin. Aminokyseliny přenášejí amino skupinu na kyselinu a – ketoglutarovou, ze které vzniká kyselina glutamová ta je přímo deaminována glutamátdehydrogenásou. Jen málo aminokyselin neaminuje [ threomin, lysin]. Aminotransferásy spojují methabolizmus cukrů a aminokyselin.

AST  aspargátaminotransferása

vyskytje se v játrech, srdečním a kostarním svalu dále také v mozku a ledvinách. AST tvoří dva izoenzymy:

  • cytoplazmatický
  • mitochondriální

Oba signalizují závažné poškození buněk. Hladina AST se zvyšuje při infarktu myokardu za 6 – 12 hodin se objevuje zvýšené množství maximum dosahuje za 24 – 36 hodin po infarktu myokardu poté v průběhu 3 – 7 dnu jeho hladina plynule klesá.

Poločas inaktivace ze séra: 12 – 22 hodin.

Pokud není kyselina oxaloctová ihned zpracována působí inhibičně na AST.

ALT   Alaninaminotransferása

Vyskytuje se převážně v játrech, podstatně menší koncentrace se nachází v ledvinách a svalech. Je to pouze cytoplazmatický enzym. v séru se hladina zvyšuje při onemocněních jater. U infekční hepatitidy se objevuje již ke konce inkubačního období.

AST a ALT

ALT [ mkat/l] AST[ mkat/l]
kojenci do 1 měsíce do 0,73 do 1,21
kojenci 1 – 12 měsíců 0,85 0,97
děti 1 – 16 let 0,60 0,65
dospělí 0,73 0,66

CK   Kreatinkinasa

Vyskytuje se ve svalech. Vyšší hladina je v děloze v období těhotenství a při onemocněních svalů a mozkových cévních příhodách. Přechodně se hladina zvyšuje i po těžké fyzické práci.

CK tvoří tři izoenzymy:

  • svalový MM
  • mozkový BB
  • srdeční MB

normální hodnoty: muži do 4,8 mkat · l-1 [ ČR 3,24]; ženy do 4,2 mkat · l-1 [ ČR 2,85]; děti do 1 roku do 5,59 mkat · l-1 [ ČR*) 2,44];

*) ČR jsou označeny normální hodnoty pro Českou republiku. Ostatní hodnoty jsou tak jak je udává WHO.

GHT [g GT]    g – glutamyltransferasa

GHT je enzym účastnící se oprav poškozené tkáňové bílkoviny. GHT je převážně vázána na mikrosomální membránu, zbytek se nachází v cytoplazmě buňky. Hodnoty se zvyšují při poškození jaterních buněk například při:

  • akutní hepatitidě
  • chronické hepetitidě
  • cirhoza jeterní alkoholická
  • tumory jater
  • a další mnohá onemocnění.

Stanovení GTH se využívá při předoperačním vyšetřením v rámci přípravy anestezie.

Normální hodnoty: muži do 1,68 mkat/l; ženy do 1,08 mkat/l; děti 1 – 16 let 1,07 mkat/l

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *