Archiv článků za měsíc: Září 2015

Stanovení amoniaku

Amoniak reaguje v alkalickém prostředí s fenolem podobné látce (kyselina salicylová) za přítomnosti chlornanu sodného za vzniku intenzivně modrého indofenolového barviva. Reakce je katalyzována nitroprusidem sodným. Činidla Alkalický roztok kyselina salicylové – kyselina salicylová 3g se rozpouští ve 100 ml…
Číst více

Stanovení železa

Kyselina sulfosalicylová reaguje v kyselém prostředí s železitými ionty za vzniku komplexu, který se fotometricky stanovuje. Reakci lze uskutečnit i v alkalickém prostředí zde reagují s kyselinou sulfosalicylovou ionty dvoj i trojmocného železa. Činidla kyselina sulfosalicylová 20% Postup Pro stanovení…
Číst více

Fotometrie

Fotometrie je analytická spektrální metoda využívající interakce mezi hmotou a zářením. Atomy a molekuly mohou přecházet z nižších energetických do stavů s vyšší energií (excitovaný stav) stavů. K energetickému přechodu je nutná energie, kterou může molekula iont, získat absorbcí světelné…
Číst více

Stavba atomu

Stavba atomu Atomy, jsou nejmenší stavební jednotky hmoty. Toto označení vzniklo v Řecku („atomos“ – dále nedělitelný). Teprve na počátku 19. století vzniká představa o složení látek z atomů. Tento předpoklad formuloval j.Dalton. Na něho navázal Thomson se svým atomovým modelem, kdy…
Číst více

Bezpečnost

Bezpečnost Pokud jste s chemií a pokusničením neměli dosud nic společného, je tato kapitola věnována právě vám. Hned na začátku vás chci varovat,abyste se hned nepouštěli do složitých návodů, kde pracujete s nebezpečnými chemikáliemi a komplikovanějšími postupy. Začněte s něčím…
Číst více