Stanovení železa

Kyselina sulfosalicylová reaguje v kyselém prostředí s železitými ionty za vzniku komplexu, který se fotometricky stanovuje. Reakci lze uskutečnit i v alkalickém prostředí zde reagují s kyselinou sulfosalicylovou ionty dvoj i trojmocného železa.

Činidla

kyselina sulfosalicylová 20%

Postup

Pro stanovení celkového železa připravíme zásobní alkalický roztok kyseliny sulfosalicylové. K roztoku kyselina přidáváme NaOH tak aby výsledné pH roztoku bylo 10. K 1 ml vzorku (standardu) přidáme 1 ml připraveného pracovního roztoku a měříme absorbanci při vlnové délce 420 nm.

Pro stanovení koncentrace trojmocného železa se používá kyselí roztok kyseliny sulfosalicylové pH < 3,5. tento pracovní roztok se získá tak, že k roztoku kyseliny přidáme pár kapek HCl. Pro stanovení přidáváme pracovní roztok ke vzorku v poměru 1 + 1 a výsledný barevný komplex měříme při 520 nm.

Citlivost

1 p.p.m

Limyty pro stanovení

vody: 0,5 mg/l

Poznámky

Při stanovení ruší látky tvořící komplexy s ionty železa.

Koncentrace dvojmocného železa se získá výpočtem, kdy se o koncentrace celkového železa odečte koncentrace železa trojmocného. Pro zjištění maxim absorbance se doporučuje před měřením zhotovit absorbanční křivku. U roztoků s vyšším obsahem železa, lze stanovit koncentraci semikvantitativně tak že se zabarvení srovnává se zhotovenou žádnou stejně zpracovaných standardů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *