Archiv článků za rok: 2015

Voda

Výskyt a význam vody Voda je nejdůležitější a nejrozšířenější látkou na zemi pokrývá více než 2/3 povrchu. Je obsažena ve formě vodní páry obsažen v atmosféře. Tvoří součásti všech živých organizmů člověka nevyjímaje. V živých organizmech je potřebná pro chemické…
Číst více

Hemoglobin Barviva, která se vyskytují v lidském těle, jsou po chemické stránce velice různorodá. Nejdůležitějšími z nich jsou pyrolová barviva. Jedním z nejdůležitějších pyrrolových barviv je porfyrin, který vznikají náhradou vodíku v pyrrolových jádrech. Dále mohou také vznikat uroporfyriny, koproporfyriny aj.. Tyto sloučeniny se…
Číst více

Alkaloidy

Jedná se o nejpočetnější skupinu sekundárních metabolitů rostlin. V této skupině je zařazeno více než 7000 chemických sloučenin. Název alkaloidy je odvozen do jejich slabě alkalické reakce.Díky své slabě alkalické povaze se vyskytují v rostlinách v solích a anorganickými kyselinami….
Číst více