Výroba kyseliny sírové

Kyselina sírová se většinou vyrábí tzv. kontaktním způsobem Suroviny pro výrobu jsou síra, voda a vzduch.

1) Spálení síry
2) Oxid siřičitý je smíšen s dalším vzduchem. Poté je za teploty 450 °C veden přes čtyři až pět oddělených ploch katalyzátoru, který tvoří kuličky oxidu vanadičného.
3) Vzniklí oxid sírový se pohlcuje v kyselině sírové za vzniku olea. Oleum je hustá dýmavá kapalina.
4) Oleum je opatrně smíšeno s vodou za vzniku koncentrované kyseliny sírové.

Použití kyseliny sírové

Většina se používá k výrobě hnojiv, především síranu amonného. Část se používá na výrobu barev, nemýdlových mycích prostředků, barviv a plastů. Používá se také jako elektrolyt do akumulátorů. Ve skutečnosti používá kyselinu sírovou téměř každé odvětví průmyslu a proto patří kyselina sírová mezi nejlevnější kyseliny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *