Alkeny

– jsou nenasycené uhlovodíky s jednou dvojnou vazbou C=C. Jinak se nazývají olefíny, jejich obecný vzorec je CnH2n. Název je tvořen předponou a koncovkou –en např.: propen. Typickou reakcí je adice.

Fyzikální vlastnosti:

se stoupajícím počtem uhlíku stoupá teplota tání a varu (viz následující tabulka)

 

Název Molek. vzorec Konstituční vzorec Skupenství Teplota varu (°C)
Ethen C2H CH2 = CH2 Plyn -104,6
Propen C3H6 CH3CH = CH2 Plyn -47,0
1 – buten C4H8 CH3CH2CH = CH2 Plyn -6,0
1 – penten  C5H10 CH3CH2CH2CH = CH2 Kapalina 30,0

Izomerie: 

– polohová – látka se lišší polohou dvojné vazby
– řetězová
– stereo izomerie molekuly se lišší polohou atomů nebo skupin atomu v molekule
se jsou zařazovány dva izomery cis a trans (viz. Obrázek)

Na obrázku jsou označeny atomy uhlíku červeně, bíle jsou označeny atomy vodíku. 

Chemické reakce:

typickou reakcí je adice. Při adici dochází k redukci dvojné vazby a příjmu dalšího atomu nebo skupiny atomů.
Adiční reakce propylenu

Adice vodíku na propylen se provádí za přítomnosti katalyzátorů, kterými jsou jemně rozptýlené kovy (napr.: Pt, Pb nebo Ni). Tato reakce probíhá radikálovým mechanismem.
Adice halogenvodíků probíhá jako elektrofilní adice u nesymetrických alkenů s dvojnou vazbou probíhá tato adice podle Markovnikova pravidla
Markovnikovo pravidlo: Nukleofilní část činidla se aduje na uhlík, který má menší počet uhlíků.
Adice kyseliny sírové probíhá též podle Markovnikova pravidla hydrolýzou vzniklého alkylhydrogensulfátu vzniká alkohol.
Oxidací dvojné vazby dochází ke vzniku různých kyslíkatých derivátů. Vznik derivátů je ovlivněn použitím různých oxidačních činidel.
oxidace propylenu

Reakce okyseleného roztoku manganistanu draselného se používá k důkazu dvojné vazby. Pokud je přítomna dvojná vazba roztok je odbarvuje.
Alkeny poskytují zvlášť významné reakce kterými jsou polymerace. Ty to reakce vedou ke vzniku plastů (např.: polyethylen, plypropylen)

Zástupci:

 Ethylen, ethen CH2 = CH
Je bezbarvý plyn nasládlé vůně, který urychluje zrání ovoce.
Vzniká při pyrolýze zemního plynu a frakční destilaci ropy. Je základní surovinou pro organickou syntézu Používá se na přípravu polyethylenu, ethanolu, ethylchloridu,, ethylenoxidu a dalších důležitých látek.

Propylen, propen CH = CH2 – CH3 
Je to bezbarvý plyn, který slouží k výrobě acetonu a polyethylenu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *