Výroba amoniaku

Průmyslově se amoniak vyrábí přímou syntézou dusíku a vodíku.

Této způsobu výroby nazýváme Haberův Proces:
1) Dusík a vodík se smísí. Směs plynů se vyčistí neboli vypere, a tak se zbaví nečistot.
2) Směs plynů se stlačí aby její tlak byl 10 – 100 Mpa, tím se molekuly plynů dostanou blíže k sobě.
3) Poté jde směs plynů do Konvertoru. Konvertor je tvořen kruhovou nádobou a rošty z rozžhaveného železa. Železo zde slouží jako katalyzátor syntézy.

N2 + 3 H2 à 2 NH3

Reakce neproběhne úplně a konvertor opouští směs dusíku, vodíku a amoniaku.
4) Směs se ochlazuje dokud amoniak nezkapalní poté se vodík a dusík odčerpají zpět ke katalyzátoru a k další reakci.
5) Stlačený kapalný amoniak se přečerpává do skladovacích nadrží.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *