Organická chemie

Thiofen

je obsažený v černouhelném dehtu. Svým bodem varu a zápachem připomíná benzen. Thiofen se vyrábí kontaktní dehydrogenací butanu sírou. Reakce probíhá za zvýšenné teploty. Thiofen a jeho deriváty ochotně reagují s elektrofilními činidli.Reakce probíhá za mírnějších podmínek než u aromatických…
Číst více

Furan

je bezbarvá, ve vodě málo rozpustná kapalina, která má podobný zápach jako chloroform. Kyslíkový atom, který je elektronegativnější něž dusík a síra. Kyslík poskytuje svůj volný elektronový pár do konjugace mnohem méně ochotně než síra a dusík, proto je aromatický…
Číst více

Oxokyseliny

Oxokyseliny ve svých molekulách obsahují aldehydovou nebo keto skupinu. Aldehydokyseliny Aldehydokyseliny obsahují ve své molekule kromě skupiny COOH i skupinu aldehydovou. Nejjednoduší kyselinoou je kyselina glyoxylová, která vzniká například hydrolýzou kyseliny dichloroctové. Chemické vlastnosti určuje karboxylová i karbonylová skupina obsažená…
Číst více