Biochemie

Hydrolasy

Lipasa poločas inaktivace: 3 – 6 hod Katalyzuje v tenkém střevě štěpení triacylglicerolu na monoacylglkyceroly a mastné kyseliny. Lipasu řadíme mezi sekreční enzym. Jeho hladina stoupá při onemocněních pankreatu [slinivky] Normální hodnoty:  16,4 mkat/l CHS   Cholinesterasa poločas inaktivace:  cca 10…
Číst více

Transferasy

Většinou se podílejí na přenosu různých funkčních skupin. Nejvýznamnější jsou transaminasy. Transaminásy Jejich koenzymem je pyridoxin. Aminokyseliny přenášejí amino skupinu na kyselinu a – ketoglutarovou, ze které vzniká kyselina glutamová ta je přímo deaminována glutamátdehydrogenásou. Jen málo aminokyselin neaminuje […
Číst více