Syntetické makromolekulární látky

Charakteristika:

Syntetické makromolekulární látky (polymery) jsou látky o vysoké molekulové hmotnosti, v jejich molekule se stále opakuje jeden nebo několik základních motivů. O tom vypovídá i název polymery, tento název je složen z řeckých slov polys = mnoho a meros = část. Základní jednotka podílející se na stavbě polymeru se nazývá monomer. Pokud je polymer složen jen z jednoho typu monomeru nazýváme ho homopolymer. Mezi homopolymeri patří například polystyrén, jehož základní stavební jednotkou je styrén (vinylbenzen).

 Pokud je polymerní skelet tvořen více druhy monomerů nazýváme tento polymer kopolymer. jako příklad uvádím sloučeninu, která vzniká reakcí vinylchloridu s akrylonitrilem.

Vlastnosti makromolekul

O vlastnostech molekul makromolekulárních látek rozhoduje mnoho faktorů, jakými jsou například délka řetězce (počet monomerních jednotek v řetězci bývá udáván tzv. polymerační stupeň), typ monomerů tvořící řetězec. Pokud jsou monomery troj- a vícefunkční (počet reaktivních funkčních skupin), můžeme snadno dosáhnout síťového či prostorového uspořádání.

Polymerní látky mohou vznikat polymerací, polykondenzací a polyadicí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *