Pyridin

je zásaditá, kapalná, ve vodě rozpustná látka. Vyznačuje se charakteristickým zápachem. Mezi nejvýznamnější zdroje patří černouhelný dehet.

S kyselinami pyridin reaguje za vzniku příslušných pyridinových solí. Reakcí pyridinu s kyselinou chloristou vzniká málo rozpustný chloristan pyridinu. Této reakce se používá k oddělení pyridin u od jeho příbuzných sloučenin.

Elektronegativní atom dusíku vázaný v pyridinovém cyklu má tendenci přitahovat p – elektrony. Výsledný posun elektronů má za následek desaktivaci cyklu.I zde se atom dusíku chová jako substituent druhé třídy na benzenovém jádře, které je tímto způsoben opět desaktivováno. Proto elektrofilní substituce pyridinu přednostně probíhá na poloze 3 a 5.

Pro provedení substitučních reakcí jsou potřeba většinou drastické podmínky. Například katalycká substituce probíhá při teplotě 230°C, bromace a nitrce až při teplotě 300 °C. Výtěžky těchto reakcí však bývají mále.

Za zvýšené teploty a katalýzy niklem lze provést hydrogenaci na piperidin. Piperidin je cyklický sekundární amin. Jeho chemickými vlastnosti jsou velká reaktivita a zásaditost. Piperdinový kruh se vyskytuje v celé řadě alkaloidů.

Mezi významné deriváty pyridinu patří kyselina nikotinová (vitamín PP) a isonikotinová. Vitamín B6 a nikotín.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *