Polykondenzace

Polykondenzace je reakce při, které reagují dva stejné nebo různé monomery, které obsahují dvě nebo více reakčních funkčních skupin. V průběhu reakce nevzniká jenom polymer, ale i nízkomolekulární produkt (např. voda, methanol, amoniak). Tato reakce bylo pro výrobu poprvé použita v roce 1909, kdy byl kondenzací fenolu s formaldehydem vyroben polymer, který dnes známe pod názvem Bakelit.

Významnými produkty polykondenzačních reakcí jsou polyamidy nebo polyestery. Jedním z nejvýznamnějších polyesterů je polyethylentereftalát. tento polymer vzniká kondenzací dimethyltereftalátu s ethylenglykolem. Nízkomolekulárním produktem této reakce je methanol. vu nás je známí pod obchodním názvem Tesil nebo terylén. Získává se podle následující rovnice.

Reakce vzniku polyethylentereftalátu (kondenzace)

Mezi nejznámější polyamidy patří Nylon 66. Číslo 66 značí, že oba monomery nají ve svém řetězci šest atomů uhlíku. nylon 66 vzniká kondenzací kyseliny adipové s hexamethylendiaminem. vedlejším produktem této reakce je voda.

 

 

 

 

 

 

 

Příprava nylonu. V baňce je je roztok hexamethylendiaminu a sebacyl chloridu na rozhraní roztoku se tvoří nylon, který lze namotat na tyčinku.

 

Příprava nylonu. Na rozhraní roztoků se tvoří nylon.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *