Mechanizmus působení hormonů

Pro hormony rozpustné ve vodě

tyto hormony špatně pronikají přes fosfolipidovou membránu buněk, a proto se váží na povrchový receptor buňky. tato vazba způsobí, že se zaktivuje hormon adenylcyklasa. Působením tohoto enzymu se přemění ATP na cyklické AMP který funduje, jako další posel. Cyklický AMP (adenosinmonofosfát) se váže na proteinkynasy a touto vazbou dokáže řídit jejich činnost. Proteinkynasy aktivují nebo tlumí klíčové enzymy nitrobuněčného metabolizmu. Při tomto přenosu signále je tento signál nejen přenesen, ale i zesílen, protože jedna molekula hormonu vyvolá tvorbu několika set molekul cAMP.

Pro hormony nerozpustné ve vodě

Tyto hormony pronikají přes buněčnou membránu dobře. po průniku buněčnou membránou se hormon váže na cytoplazmatický receptor. A spolu s tímto receptorem proniká do jádra. Zde se naváže na nový receptor. Touto vazbou se spustí tvorba m-RNA, která v ribozomech řídí tvorbu bílkovin. Takto se řídí tvorba specifických bílkovin (enzymů,…) a dalších specifických částí buněk.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *