Chemické reakce

Chemické reakce jsou děje, při kterých se neměnící atomová jádra, ale přeměňují se původní základní strukturní částice látek (molekuly, ionty, atd.) a současně vznikají látky nové. Látky, které při reakci zanikají nazýváme reaktanty nebo výchozí látky.. Látky, které při chemické reakci vznikají nazýváme produkty.

Chemické reakce můžeme rozdělit podle různých kritérií na reakce:

A: Podle energetické bilance:

1) Exotermické – energie se uvolní (-Qm)
– tepelně neizolovaná soustava odevzdá tepelnou výměnou energii svému okolí

Př.: slučování vodíku s kyslíkem
2 H2 + O2 à 2 H2O Qm = – 483,6 kJ · mol-1

2) Endotermické – energie se přijme (+Qm)
– tepelně izolovaná soustava přijme tepelnou výměnou energii od svého okolí

Př.: syntéza sirouhlíku

C + 2 S à CS2 Qm = 128 kJ · mol-1

Qm = reakční teplo (někdy se označuje DH), Vztahuje se na látkové množství odpovídající koeficienttům v příslušné rovnici, pro níž je udáno.
Obor chemie zkoumající změny teploty při chemických reakcích se nazývá TERMOCHEMIE.

B: Podle probíhajícího jevu:

1) reakce skladné (syntetické)

Př.: Zn + S à ZnS
CuSO4 + 4 H2O à [Cu(H2O)4]SO4

2) reakce rozkladné (analitické)

Př.: 2 H2O2 à O2 + 2H2O

3) reakce vytěsňovací (substituční)

Př.: CuSO4 + Fe à FeSO4 + Cu

4) reakce podvojné záměny (konverze)

Př.: KOH + HNO3 à KNO3 + H2O

C: Podle probíhajícího chemického děje:

1) reakce acidobazické (protolytické)
– přenos protonu (H+)

Př.: 2 NaOH + H2SO4 à Na2SO4 + 2 H2O

2) reakce koordinační (komplexotvorné)
– přenos atomů, atomových skupin

Př.: [Cu(H2O)4]SO4 + NH3 à [Cu(NH3)4]SO4 + 4 H2O

3) reakce oxidačně-redukční (redoxní)
– přenos elektronů, dochází ke změnám oxidačních čísel

Př.: CuIISO4 + Fe0 à FeIISO4 + Cu0

4) reakce srážecí
– z roztoků výchozích látek vzniká alespoň jeden produkt ve formě sraženiny

Př.: AgNO3 + HCl à AgCl + HNO3

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *