Elektrolýza roztoků

V případě, že chlorid sodný rozpouštíme ve vodě, umožníme iontům volný pohyb. V roztoku tedy může probíhat elektrolýza. Produkty se ovšem mohou lišit od produktů vzniklých při elektrolýze tavenin solí, protože voda se také rozkládá na ionty. I když je voda látka molekulární, může se velmi malá část vody rozložit na ionty (voda disociuje).

H2O à H+ + OH-

Během elektrolýzy ionty vody soupeří s ionty kovů a nekovů z rozpuštěné soli o získání nebo odevzdání elektronů. Souboj se řídí těmito pravidly:
Na katodě:
1) Čím více je kov reaktivní, tím déle se bude snažit setrvat v podobě iontu. Ionty H+ přijímají elektrony a vzniká vodík.
2) Méně reaktivní kovy přijmou elektrony a ionty H+ zůstanou v roztoku.
Na anodě:
1) Jsou-li v roztoku přítomny ionty halogenů, zbavují se elektronů daleko ochotněji něž ionty OH-.
2) Jestliže v roztoku nejsou přítomny ionty halogenů, zbavují se ionty OH- elektronů a vzniká kyslík.

Elektrolýza roztoku chloridu sodného.


(obr. 1) Roztok obsahuje ionty Na+ a Cl ze soli a H+ a OH ionty z vody. Kladně nabité částice putují ke katodě záporné částice putují k anodě.
(obr. 2) Na katodě jsou přítomny H+ kationy, které přijímají elektrony, protože sodík je reaktivnější než vodík:
2H+ + 2e à H2

(obr. 3) Na anodě Cl- aniony předávají své elektrony ochotněji než aniony OH.
2Cl à Cl2 + 2e

V roztoku vybublává vodík a chlor v roztoku zůstává hydroxid sodný.

Elektrolýza roztoků jiných solí

 

Reaktivita Elektrolyt  Na katodě vzniká … Na anodě vzniká …

rostoucí

reaktivita 

kovů

KBr vodík
2H+ + 2e- à H2
brom
2Br à Br2 + 2e- 
NaI vodík
2H+ + 2e- à H2
jod
2I à I2 + 2e-
MgSO4 vodík
2H+ + 2e- à H2
kyslík
4 OH- à 2H2O + O2 + 4e
Pb(NO3)2 olovo kyslík
4 OH à 2H2O + O2 + 4e
CuCl2 měď chlor
2Cl à Cl2 + 2e
AgNO3 stříbro kyslík
4 OH à 2H2O + O2 + 4e

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *