Teorie aktivovaného komplexu

Teorie srážková

Podle ní mohou částice výchozích látek reagovat jen tehdy, jsou-li k sobě správně orientovány a mají-li dostatečnou kinetickou energii. Ostatní srážky nevedou ke vzniku produktů, proto jsou neúčinné.

Teorie aktivovaného komplexu

Tato teorie předpokládá, že při postupném přibližování molekul dochází k zeslabování vazeb mezi atomy v molekulách výchozích látek (Energie se spotřebovává) a začínají se vytvářet nové vazby mezi atomy různých molekul (energie se uvolňuje). Vzniká nový nestálí celek – aktivovaný komplex. V další části reakce se aktivovaný komplex rozpadne na produkty chemické reakce nebo na výchozí reaktanty.

Rovnice reakce látek A a B za vzniku produktu AB:
A2 + B2 à [A2B2]* à 2 AB

Průběh reakce látky A (červeně znázorněná) s látkou B (modře znázorněná)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *