Encyklopedie organických látek II

homoserin

2-amino-4-hydroxybutanová kyselina; sloučenina tvořící se ve tkáních živočichů štěpením cystathioninu, který katalyzují enzymy.


hydrazin, H2N – NH2

slabá dvojsytná zásada, nestálá, jedovatá. Vzniká oxidací amoniaku chlornanem. Soli hydrazinu se používají zejména ve výrobě barviv a léčiv


chloranil

tetrachlor-1,4-benzochinon, žlutá, krystalická látka. Používá se jako oxidační činidlo a k výrobě barviv.


chloroform, CHCl3

trichlormethan. Laboratorně i průmyslově používané rozpouštědlo. Má hypnotické účinky.


cholanthren, C20H24

aromatický uhlovodík se čtyřmi aromatickými kruhy. Vyskytuje se v dehtu, má silný karcinogenní účinek.


žlučová kyselina

cholová kyselina nacházející se ve žluči většiny obratlovců. Vytváří soli s mastnými kyselinami a dalšími lipidy, např. s cholesterolem a karoteny.


imidazol, C3H4N2

C3H4N2, dusíkatá heterocyklická sloučenina. Základ produktů chemického a farmaceutického průmyslu.


isopren,CH2=C(CH3)CH=CH2

2-methyl-1,3-butadien; základ pro výrobu polymerů (latex, gutaperča).


isopropylalkohol

isopropanol, 2-propanol, sekundární alkohol. Laboratorní rozpouštědlo, meziprodukt výroby např. acetonu, esterů. Vyrábí se zejména hydratací propylenu


jablečná kyselina, HOOCCH(OH)CH2COOH

hydroxybutandiová kyselina; je přítomna v nezralém ovoci


jodoform, CHI3

trijodmethan. Žlutá krystalická látka s antiseptickými vlastnostmi. Používá se v lékařství


kaprolaktam

6-kaprolaktam – cyklický amid (laktam) 6-aminokapronové (6–aminohexanové) kyseliny; monomer pro výrobu vláken silon, perlon, chemlon, nylon atd.


kresol, CH3C6H4OH

krezol – látka obecného vzorce CH3C6H4OH, methylfenol. Tři izomery (o-, m-, p-) přítomné v černouhelném dehtu; kresol se používá se jako účinný dezinfekční prostředek.


kyanovodík – HCN

kyselina kyanovodíková, bezbarvá, těkavá, velmi jedovatá kapalina vůní připomínající hořké mandle; jednosytná, velmi slabá kyselina. Vyrábí se reakcí amoniaku a oxidu uhelnatého v přítomnosti oxidu hlinitého Al2O3 při teplotě 500 – 700 °C nebo částečnou oxidací směsi methanu a amoniaku vzdušným kyslíkem na rozžhaveném platinovém sítě, popř. rozkladem formamidu při teplotě 400 °C v přítomnosti katalyzátoru.


laurová kyselina

dodekanová kyselina. Sloučenina převažující v glyceridech rostliného původu.


leucin

zkratka Leu – 2-amino-4-methylpentanová kyselina. Existuje ve dvou optických izomerech. Leucin je esenciální kyselina, jeden ze stavebních kamenů živočišných bílkovin.


linolenová kyselina

9,2,15-oktadekatrienová kyselina (se třemi dvojnými vazbami), C17H29COOH; esenciální mastná kyselina nacházející se v rostlinných a živočišných tkáních.


linolová kyselina

9,12-oktadekadienová kyselina (se dvěma dvojnými vazbami), C17H31COOH; esenciální mastná kyselina vyskytující se v rostlinných a živočišných tkáních. Složka vitamínu F.


hexadekan,C16H34

hexadekan,C16H34, nasycený uhlovodík; cetan, jeden z alkanů.


urotropin, hexamethylentetramin (CH2)6N4

Tvoří bezbarvou krystalickou látku (teplota tání 280 °C), která vzniká reakcí formaldehydu s amoniakem. Používá se jako urinární antiseptikum.


hippurová kyselina

krystalická bezbarvá látka, aminokyselina, v ledvinách a moči býložravců.


lipoová kyselina

cyklický disulfid s karboxylovou skupinou v postranním řetězci; koenzym přenosu vodíku a acylových skupin. Redukcí přechází na dihydrolipoovou kyselinu a tato redukovaná forma spolu s oxidovanou vytváří tzv. oxidoredukční pár. Lipoová kyselina se účastní např. Krebsova cyklu.


ftalanhydrid, C6H4(CO)2O

anhydrid ftalové kyseliny. Pevná látka tvořící jehlicové krystalky. Vyrábí se např. oxidací naftalenu vzdušným kyslíkem. Důležitá surovina pro výrobu některých barviv, esterů, plastů, laků a změkčovadel.

 

 


listová kyselina

listová kyselina, poprvé byla izolována z listů špenátu jako růstový faktor pro mikroorganismy. Pro člověka je důležitý antianemický faktor; její nedostatek se projevuje v krevním obrazu. Příčinou je porušená schopnost organismu jejího využívání. Kyselina listová je prekursorem 5,6,7,8-tetrahydrolistové kyseliny, jejíž derivát je významným přenašečem příslušných jednouhlíkatých radikálů, např. při biosyntéze purinů. Listová kyselina podporuje léčebný účinek sulfonamidů.


lysergová kyselina

lysergová kyselina, tetracyklický indolový derivát, jehož D-konfigurace patří mezi námelové alkaloidy (viz též námel, paličkovice nachová). Nejdůležitějším derivátem je diethylamid lysergové kyseliny, patřící mezi halucinogeny

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *