Oligosacharidy

Oligosacharidy nazýváme sacharidy, které obsahují ve své molekule 2 až 10 monosacharidových jednotek, podle jejich počtu rozdělujeme oligosacharidy na:

disacharidy – dvě monosacharidové jednotky

trisacharidy – tři monosacharidové jednotky

tetrasacharidy – čtyři monosacharidové jednotky

atd….

Vlastnosti oligosacharidů

  Monosacharidové jednotky mohou být vázány dvěma způsoby. Důvodem je to, že hydroxyl jednoho z monosacharidů má možnost reagovat s poloacetalovým nebo hydroxylovým zbytkem druhého monosacharidu. Toto spojení má vliv na další vlastnosti vzniklých oligosacharidů. pokud ve vzniklém oligosacharidu zůstane přítomný poloacetalový zbytek bude mít vzniklý oligosacharid redukční vlastnosti. Pokud v oligosacharidu nebude přítomen žádný poloacetatový zbytek bude se jednat o neredukující oligosacharid.

 Neredukující disacharidy se vyznačují přítomností vazby mezi prvním uhlíkem jedné jednotky monosacharidu a atomem C1 druhé aldosy nebo atomem C2 ketosy.

 Redukující disacharidy se vyznačují přítomností vazby mezi prvním uhlíkem jedné jednotky monosacharidu a atomem C4 u druhého monosacharidu.

Rozdělení a význam oligosacharidů

 Disacharidy neredukující

  Spojením molekuly glukosy a fruktosy vzniká sacharosa. Používá se v potravinářství, jako hlavní sladidlo. Jejím nejbohatším zdrojem je cukrová třtina a cukrová řepa. Sacharosa tvoří bezbarvé krystaly, které jsou ve vodě dobře rozpustné, zahříváním se mění v karamel. v kyselém prostředí nebo působením enzymu hydrolyzuje za vzniku glukosy a fruktosy. tato změna je doprovázena zněnou optické otáčivosti z pravotočivé na levotočivou. Někdy bývá hydrolyzát sacharosy nazýván invertní cukr.

 Trehalosa vyskytuje se jako zásobní sacharid některých hub. vzniká spojením dvou molekul glukosy.

Disacharidy redukující

  Spojením dvou molekul glukosy vzniká maltosa, která je známá pod triviálním názvem cukr sladový. Vzniká hydrolýzou škrobu nebo glykogenu. Má sladkou příchuť proto se používá na výrobu některých cukrovinek.

 Laktosa nebo-li mléčný cukr. Vzniká spojením molekuly glukosy a galaktosy. vyskytuje se v mléce savců. Některé mikroorganismy zkvašují laktosu na ethanol a kyselinu mléčnou. Toho se využívá při výrobě kefíru z kravského mléka. Děti mají v trávicí traktu přítomný enzym laktázu, který hydrolyzuje laktosu ne její monosacharidové složky a tím umožňuje její lepší vstřebaní v zažívacím traktu. mnozí dospělí však mají nízkou hladinu tohoto enzymu což způsobuje špatnou stravitelnost mléka a některých mléčných výrobků.

 Trisacharidy

Pouze několik trisacharidu a vyšších oligosacharidů se v přírodě vyskytuje ve větším množství. Nejrozšířenějším trisacharidem je rafinosa. Rafinosa se skládá z glukosy, fruktosy a galaktosy. Vyskytuje se v sojových bobech, cukrové řepě a melase nemá redukční účinky a není ani sladká.

2 Komentářů

  1. Ondřej

    V úvodu je pravděpodobně chyba, obrázky v kapitole vlastnosti oligosacharidů – jejich popis – vazba 1-1 redukující, 1-4 neredukující…. – pod obrázky je to pak správně napsáno, že vazba 1-1 nebo 1-2 je neredukující a 1-4 je redukující….

    1. administrator (Autor)

      děkuji

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *