Alkiny

Alkiny jsou nenasycené uhlovodíky s jednou trojnou vazbou C ≡ C. Na této vazbě se mohou uskutečnit radikálové i elektrofilní adice. Reakce probíhá nejprve za vzniku sloučenin s dvojnou vazbou. Při nadbytku činidla probíhá reakce dále za vzniku sloučenin s jednoduchou vazbou.


Adice vodíku se uskutečňuje za přítomnosti katalyzátorů, kterými jsou jemně rozptýlené kovy (např.: Pt, Pb, Ni)
Adice bromu lze využít k důkazu násobné vazby.
Adice vody má v průmyslové výrobě velmi důležitá, protože vede ke vzniku acetaldehydu. Reakce se provádí v přítomnosti kyseliny sírové a rtuťnatých solí. Ta to reakce se nazývá Kučerova. Nestálím produktem je vinil alkohol, který se ihned přesmykuje na acetaldehyd. Vinilalkohol a acetaldehyd jsou zvláštním případy konstitučních izomerů nazývaných tautomery. Nenasycený alkohol se nazývá enolforma a aldehyd jako ketoforma. Při reakci se mezi izomery ustavuje rovnováha, která je v této reakci zcela posunuta ve prospěch ketoformy.
U alkinů mohou probíhat i substituční reakce. Proto se mohou nahrazovat atomy vodíku atomy jiných prvku. Při nahrazení atomů vodíku atomy kovů vznikají soli, které se nazývají karbidy. Karbidy odvozené od acetylénu se nazývají karbidy. Snad nejznámější je karbid vápenatý, který prudce reaguje s vodou za vzniku acetylénu. Karbidy těžkých kovů jsou látky explozivní.

Zástupci: 

Acetylen, ethin CH ≡ CH
Bezbarvý plyn, lehčí než vzduch, lehce nasládlý. Explozivně reaguje s chlorem. Pouřívá se na výrobu PVC a jiných vinilových derivátů. Používá se ke sváření. Na vzduchu hoří čadivým plamenem. Dopravuje s v tlakových lahvích označených bílím pruhem. Vyrábí se pyrolýzou metanu nebo rekcí karbidu vápenatého s vodou. Reakce probíhá podle rovnice:

CaC2 + 2 H2O à CH ≡ CH + Ca(OH)2

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *