Analytická chemie

Fotometrie

Fotometrie je analytická spektrální metoda využívající interakce mezi hmotou a zářením. Atomy a molekuly mohou přecházet z nižších energetických do stavů s vyšší energií (excitovaný stav) stavů. K energetickému přechodu je nutná energie, kterou může molekula iont, získat absorbcí světelné…
Číst více